Total Pageviews

Wednesday, 12 October 2011

FAEDAH HASBUNALLAH SIRRUL JALIL

Berikut adalah terjemah dari pada Doa Sirrul Jalil Syaikh Maulana Ali Asy-Syadzily. amalan doa berikut di maksud untuk ikhtiar penjagaan diri serta perlindungan yang bersifat batiniah dari berbagai ancaman atau serangan musuh. Setidaknya sebagai ikhtiar penjagaan diri dan keluarga kita, serta keamanan rumah tempat tinggal kita, dengan doa, tasbih dan dzikrullah.  .
Berikut adalah adab doa Sirrul Jalil Asy-Syadzily sebagaimana amalan dari Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily yang berpusara di Pertapan Alas Rahtawu Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah,
Pertamanya di awali dengan mengucap kalimat Bismillah dilanjutkan dengan membaca  kalimat Syahadat:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Asyhaduan laa ilaha ilallaahu wa asyhadu ana Muhammadur Rasulullaah
Shallallaahu 'alaihi wasallaam.. 


Kedua dengan membaca kalimat Tasbih, sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin dalam mensucikan Asma Allahu Azza wa Jalla :

"Hasbunallaah wa ni'mal wakiil"

Ketiga dilanjutkan dengan membaca Doa Sirrul Jalil berikut :
Allaahumma Inii as-aluka bis sirridz-dzaati
Wa bi dzaatis-sirrii huwa Anta
Wa Anta huwa Laa ilaaha illaa Anta

Ihtajabtu bi Nurillaahi
Wa bi nuuri 'Arsyillaahi
Wa bi kullismin huwa lillaahi
Min 'aduwwiy wa 'Aduwwillaahi
Wamin syarri kulli Khalqillaahi

Bi mi'ati alfi laa hawla walaa quwwata illa billaahi
Khatamtu 'alaa nafsi
wa diini, wa ahli,
wa waladi, wa jamii'i maa a'thani Rabbi

Bi khataamillaahil qudduusil manii'il ladzii khatama bihii
'alaa aqthaaris samaawaati wal 'ardhli

Hasbunalllaahu wa ni'mal wakiil
Wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi 'aliyyil 'adzhiim

Wa shallallaahu 'alaa Sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihi wa sallama


syamsail17@gmail.com